Technologie výroby plastových oken

Plastová okna Slovaktual jsou vyrobena z moderního materiálu PVC, který má extrémně dlouhou životnost. Vyznačují se snadnou údržbou, variabilním designem a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Používaný profilový systém je produktem společnosti Aluplast a byl vytvořený pro klimatické podmínky Rakouska, Švýcarska a Německa. To znamená, že okna vyrobená z tohoto profilového systému snadno odolávají velkým teplotním změnám.
Základním charakteristickým znakem oken Slovaktual je:
 • Systém tří těsnících rovin
 • Systém vlepování izolačních skel
 • Stavební hloubka profilu
 • Kování okna
Systém třech těsnících rovin nebo systém se středovým dorazovým těsněním znamená, že je prostor mezi rámem a okenním křídlem utěsněný třemi těsněními. V rámové části okna je funkční spára rozdělena pevnou přepážkou (nosem) do dvou komor.
 • Venkovní vlhká komora slouží k odevzdání vlhkosti a vody (kondenzátu) do exteriéru
 • Vnitřní suchá komora chrání kování proti vlhkosti a nečistotám, čímž prodlužuje jeho životnost
 • Odolnost systémů proti větrnému dešti je daleko vyšší, neboť v hnané vodě je v přední vlhké komoře odebraná kinetická energie a netlačí tak na další dvě těsnící roviny
 • Středová přepážka tvoří také bariéru proti násilnému vloupání a přispívá k vyšší bezpečnosti celého systému okna
 • U okna pootevřeného z důvodu větrání je menší riziko vniknutí vody do interiéru díky středové přepážce, která zadrží vodu. V případě systému s dvěma těsněními nic nebrání vniknutí vody ve sklopeném stavu okna

areal Skladové haly Slovaktual s.r.o. Výrobní haly Slovaktual s.r.o. Doprava - Expedice

Systém vlepování izolačních skel představuje moderní technologii instalace izolačního skla do křídla okna vlepením, který se úspěšně využívá v automobilovém, lodním a leteckém průmyslu. Skleněná výplň se pevně vlepí do okenního křídla, čímž se stává jeho neoddělitelnou součástí. Výhody vlepování skla:
 • Další zlepšení tepelné izolace okna o 8% až 10%
 • Zlepšení zvukové izolace díky celoobvodovému pevnému spojení se sklem
 • Menší riziko vzniku rosení na okraji skla, jelikož v křídle se nenachází ocelová výztuž.
 • Vyšší propustnost světla do interiéru, jelikož tyto systémy jsou na pohled užší a toto přispívá k vyšším solárním ziskům
 • Lepší stabilita díky pevnému slepení skla a profilu, křídlo nesedá, sklo se od profilu při vyšších vlivech zatížení neodtáhne
 • Vyšší bezpečnost, protože díky pevnému spojení skla a profilu není možné sklo vytlačit dovnitř a vniknout tak do interiéru. Dále je díky tomuto spojení obtížnější křídlo deformovat
Stavební hloubka profilu je vedle tepelně izolačních vlastností druhou nejpodstatnější veličinou, která svědčí o vhodnosti použití konkrétního profilu pro konkrétní užití. Svědčí o tom, že daný systém odolá zatížení vyvolané větrem, váhou skla (např. v případě použití trojskla) a podobně. Nabídka Slovaktual zahrnuje okna se stavební hloubkou 70 a 85 mm.
Kování okna je mechanismus, pomocí kterého manipulujeme s oknem. Základní úlohou je umocnit kvalitu okna tím, že snadným ovládáním dosáhneme požadovaný efekt. Slovaktual osazuje plastová okna bezpečnostním kováním MACO MULTI MATIC, které se vyznačuje bezpečnostním čepem IS ve tvaru T, který v podstatné míře zvyšuje bezpečnost okna proti vypáčení. V základní výbavě je každé okno osazené jedním kusem tohoto čepu. Na přání zákazníka můžeme tento počet zvýšit. Nabídka také zahrnuje bezpečnostní kliky se zámkem nebo tlačítkem. Kování zabezpečuje tři polohy okna, a to otevřenou polohu, zavřenou polohu, sklopenou polohu a polohu mikroventilace.

Skladování

sklad
Pro skladování výrobků se využívají prostory o celkové ploše 12 300 m2. Výrobky jsou chráněny před vlivy počasí, počítačový systém s čárovými kódy zabezpečuje logistiku evidence a plynulou expedici oken.
 

Doprava

Doprava
Společnost Slovaktual s.r.o. realizuje rozvoz oken prostřednictvím rozsáhlého a dobře vybaveného vozového parku. I naše obchodní zastoupení samotné využívá dodávková vozidla, která odpovídají platným normám.
 
 

Výroba

Plastová okna Slovaktual jsou vyrobena z moderního materiálu PVC, který má extrémně dlouhou životnost. Vyznačují se snadnou údržbou, variabilním designem a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Používaný profilový systém je produktem společnosti Aluplast a byl vytvořený pro klimatické podmínky Rakouska, Švýcarska a Německa. To znamená, že okna vyrobená z tohoto profilového systému snadno odolávají velkým teplotním změnám.
Hala “B” – výroba bílých plastových okenHala “B” – výroba bílých plastových oken
Zvyšující se poptávka po výrobcích Slovaktual a snaha nabídnout spotřebitelům nejvyšší kvalitu vedla k rozhodnutí postavit v Pravenci novou výrobní halu na ploše 4000 m2. V nové výrobní hale jsou umístěné tři nejmodernější linky s řídícím softwarem, kde se každé okno eviduje pomocí čárového kódu, což umožňuje odstranit zbytečné prostoje při vyhledávání skla, kování a jiných komponent. Linky jsou vzájemně paralelně postavené a dokážou plynule uspokojit poptávku po nejvíce žádaných bílých oknech ve standardních tvarech.

Hala “C” – výroba bílých plastových okenHala “C” – výroba bílých plastových oken
Neustále se zvyšující zájem o okna Slovaktual byl důvodem pro rozšíření výrobních kapacit společnosti. Toto vedlo k otevření nové výrobní haly “B”. Byla vybudovaná nová hala – dvojče s výrobní plochou 4000 m2. Hala byla slavnostně otevřena 22. září 2006. V současné době už výrobní linka splňuje projektovanou kapacitu 600 okenních jednotek za den. To umožnilo zkrátit dodací lhůty na 15 dní.
 
 

Hala “D” – výroba atypických oken a hliníkových dveříHala “D” – výroba atypických oken a hliníkových dveří
V nové výrobní hale o rozloze 2000 m2 je umístěna výroba hliníkových dveří z profilů HEROAL a výroba atypických oken. V hale budou umístěna nová strojní zařízení, nejmodernější obráběcí centrum SBZ 130 pro opracování hliníkových profilů a dveřních profilů z PVC a dále nové řezací centrum hliníkových profilů.

 

 


Hala “E” – výroba plastových okenHala “E” – výroba plastových oken
V nové výrobní hale “E” o celkové ploše 6500 m2 je umístěna výroba plastových oken.
Investice: 6,5 mil. EUR
Zastavěná plocha: 6483 m2
Zahájení výroby: Září 2011

 

 


Profesionální montáž

Spokojenost zákazníka s produkty Slovaktual nekončí tím, že se zákazník rozhodne pro Slovaktual, zaplatí požadovanou částku a odejde domů. Není to tak, jako byste si koupili televizor nebo ledničku. Objednáním a zaplacením ceny za výrobky Slovaktual začíná dlouhá cesta ke spokojenosti zákazníka, která prověří správnost jeho rozhodnutí. Jednou z nejdůležitějších věcí na cestě ke spokojenosti je samotná montáž oken a dveří, jejichž správnost umocňuje kvalitu oken. Naše společnost si uvědomuje důležitost správné montáže a proto dbá ve zvýšené míře o to, aby montážní skupiny byly dobře odborně připravené a zvládli správné provedení montáže.
Slovaktual zřídil přímo ve výrobě školící centrum, kde se jeho montéři učí teoreticky, ale také prakticky, pravidlům správné montáže. Školení také zahrnuje montáž na tzv. pásky – které chrání připojovací spáru. Montéři jsou na závěr školení přezkoušeni a na základě úspěšného absolvování školení získávají Certifikát, který je opravňuje k montování výrobků Slovaktual.
Naše společnost provádí pravidelně odborná školení pracovníků pro montáž produktů. Školení probíhá formou odborných přednášek a praktických cvičení ve speciálně zřízených prostorách společnosti. Školení vedou odborní garanti s dlouholetou praxí.


Suchá montáž pomocí pásky Illbruck Twinaktiv
Důkladné utěsnění připojovací spáry při montáži okna je její nedílnou součástí. Připojovací spára je prostor, který by měl mít podobné tepelně izolační vlastnosti jako okolní přilehlé konstrukce podle požadavků ve stanovené normě STN 73 31 34 (popisuje správné a funkční utěsnění oken, navrhuje zábrany proti páře z interiéru i exteriéru), která je v platnosti od 01. 01. 2010. V dnešních podmínkách se klade stále větší důraz na trvanlivé a kvalitní provedení detailů spojení konstrukcí, které bude při špatném provedení zhoršovat celkovou charakteristiku budovy a tedy i její bonitu.
Naše společnost nabízí svým zákazníkům montáž pomocí okenní fólie Illbruck Twinaktiv, která je celosvětově první okenní fólií přizpůsobující svoje parametry podle okolních teplotních parametrů a celých 365 dní v roce zabezpečuje suchou tepelnou izolaci, tedy požadovaný stav připojovací spáry.
Pouze pěna nestačí:

 • Maximální spolehlivost funkčnosti spáry 365 dní v roce
 • Úspora energie
 • Jeden produkt pro interiér a exteriér – menší riziko záměny
 • Excelentní vysychání připojovací spáry díky proměnlivé hodnotě “sd”

Suchá montáž pomocí pásky Illbruck Illmond Trio
Společnost Slovaktual se Vám snaží nabízet novinky ze světa oken a novinky pro zkvalitnění montáže oken. Pokud jste se rozhodli pro nová okna do zděné novostavby, dřevostavby nebo monolitické stavby, nabízíme Vám úplně nový způsob montáže namísto montážní pěny pomocí pásek Illbruck Illmond Trio. Splňuje požadavky normy STN 73 31 34, která je v platnosti od 1. 1. 2010 a efektivně a kvalitně utěsní připojovací spáru mezi oknem a ostěním. Takto ošetřená spára bude funkční po celou dobu životnosti okna.
Proč investovat?

 • Maximální spolehlivost funkčnosti spáry 365 dní v roce
 • Úspora energie
 • Jeden produkt řeší v jednom kroku všechny tři roviny: interiér, tepelnou izolaci a exteriér
 • Produkt není klasifikovaný jako nebezpečný (ani jeho odpad)
 • Odolnost vůči povětrnostním vlivům (stabilní UV)